Goede doelen

GOEDE DOELEN

 

Join2Sport is een vzw die gegroeid is vanuit het ondersteunen van goede doelen gedurende de jaren waarin we het event 'den halven van Damme' organiseerden.


Zo ondersteunden we o.a. ook de vzw Join 2 Bike, een vereniging die zich inzet voor mensen met een beperking, meer specifiek via de fiets. Wij wilden absoluut dat deze mensen konden deelnemen aan onze wedstrijden.

Vanuit deze partnerschap ontstond de gedachte om zelf volledig in te zetten op inclusief sporten!

Vandaar ONS DOEL

Wij willen een totaal inclusieaanbod geven voor elke vraag naar een sportief evenement van gemeenten/ organisaties / ...


Via deze sportieve invalshoeken willen wij streven naar maatschappelijke integratie. Sport-evenementen met een toegankelijkheid voor iedereen!

De vzw “Join2Sport” heeft vanaf de oprichting altijd belang gehecht aan het sociale aspect van sport in de samenleving.

Sport brengt mensen bij elkaar. Sport houdt een mens gezond.


Zo ondersteunden we de voorbije jaren lokale sociale projecten van OCMW Damme, vzw Oranje, Spermalie Brugge, vzw Cadans, lokale initiatieven voor de MS-liga, vzw join2bike, enz...


Dit jaar ondersteunden we "Dig Hill 80" als blijk van respect voor wat 100 jaar geleden in de oorlog gebeurde.


Met deze voorgeschiedenis groeide bij ons de passie om meerdere sport events aan te bieden waarbij we oog hebben voor iedereen.

Niet alleen de geoefende sporter, maar ook de enthousiaste recreant, de mens met een beperking, de minder-bedeelde, ... Wij streven naar een maximale toegankelijkheid!


Want tenslotte...

Sport brengt mensen bij elkaar…

Sport houdt een mens gezond…


Hierbij een kort overzichtje in beeld

created by 6-10design / info@6-10design.be

ownership of vzw Join2Sport / info@join2sport.be / +32(0)496 50 90 31