ons doel

Ons doel

 

A. Community-gevoel

Via deze sportieve invalshoeken willen wij streven naar maatschappelijke integratie. Sport-evenementen met een toegankelijkheid voor iedereen!

- Ongeacht herkomst

- Ongeacht geloof

- Ongeacht valide of minder-valide, integratie van alle atleten met of zonder beperking.

- Basis hierbij is de inclusie gedachte!

- We verwezenlijken allen samen een beleving en verhogen op deze manier de connectie met elkaar, met onze samenleving.

- Van hieruit een duurzame samenwerking aangaan met overheden en soortgelijke verenigingen.

- Helpen bij de ontwikkeling en de ondersteuning van de overheden binnen deze samenwerking.

join2sport

B. ‘Beleving’ met een sociale meerwaarde

- Een evenement heeft geen sfeer zonder inkadering, dat geldt voor elke vorm waar mensen samenkomen.

- Een sportwedstrijd wordt op deze manier meer dan de sport op zich. Je bent zelf een deeltje van de beleving, van het groter geheel. Meer dan ooit is de “beleving” de drijfveer, de betrokkenheid, de connectie met elkaar!

- Een maatschappelijk perspectief aanbieden voor atleet, vrijwilliger, supporter,

alsook voor de inwoner van de gemeenschap.

 

C. Een identiteit

- Door middel van dialoog en samenwerking streven we naar een ontplooiing van de persoon binnen ons sociaal, sportief, maatschappelijk kader.

- Hierbij proberen we onderscheidend te zijn. We profileren ons met eigen doelstellingen die aansluiten bij de behoeftes van

onze doelgroep. Van hieruit evolueren we verder onze identiteit en herkenbaarheid als lifestyle en community