onze taak

Onze taak

 

Organiseren van sportieve evenementen, projecten, lezingen, trainingen en stages.

Uitbouwen van een team enthousiaste medewerkers op vrijwillige basis

Uitbouwen van een team sportievelingen die zich willen aansluiten bij de vzw.

 

A. Evenementen en projecten

Het organiseren van evenementen en sport-projecten waar we onze doelstellingen op alle niveaus kunnen verwezenlijken.

Het verder ontwikkelen van onze visie binnen deze evenementen.

Verscheidenheid aanbieden van basis laagdrempelige sport-mogelijkheden.

B. Medewerkers

Het uitbouwen van een team vrijwilligers.

Hierbij hebben we oog op de verwezenlijking van de evenementen, maar evenzeer op de persoonlijke ontplooiing van onze vrijwilliger/medewerker.

Het creëren van een sociaal veilig kader waarbij elk individu tot zijn/haar recht kan komen.

Het delen van onze lifestyle (met bijhorende waarden en normen) om een community na te streven en de sociale cohesie te versterken.

 

C. Atleten

Door middel van projecten binden we de deelnemers aan onze vzw. Hierdoor kunnen we ons netwerk uitbouwen van een team sportieve leden die zich willen aansluiten binnen onze ‘familie’.

Hierbij hebben we oog op de verwezenlijking van algemene doelstellingen van de vereniging, maar evenzeer op de sportieve persoonlijke ontplooiing van onze leden. We hebben hierbij speciaal oog op G-sport.

Het creëren van een sportief/sociaal veilig kader waarbij elk individu tot zijn/haar recht kan komen.

Het delen van onze lifestyle (met bijhorende waarden en normen) om een community na te streven op alle niveaus.